O nama

MIXKON

PREDUZEĆE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM, MIXKON doo, Banja ARANĐELOVAC

“MIXKON doo” osnovano je sa ciljem zapošljavanja OSI i profesionalne rehabilitacije i finansiranja usluga socijalne zaštite namenjene osobama sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i standardima za usluge socijalne zaštite. Preduzeće se osniva za delatnost proizvodnje  vatrostalnih materijala, na osnovu iskazanih potreba privrednika sa teritorije Srbije I regiona a smernicama udruženja osoba sa invaliditetom.

Preduzeće je počelo sa radom 2018. godine. Preduzeće se za vrlo kratko vreme profilisalo kao pouzdan i kvalitetan proizvođač vatrostalnih materijala za industriju.

Od početka do danas preduzeće je uz stalna poboljšanja, razvilo čitavu paletu proizvoda namenjenu industriji:

  • Vatrostalni betoni “VB MIXKON”,
  • Termoizolacioni vatrostalni betoni “IZO MIXKON”,
  • Vatrostalni betoni za torkretiranje “TOR MIXKON”,
  • Kiselootporno brašno “KOB MIXKON”,
  • Obloženi pesak “OP MIXKON” za potrebe livnica pri izradi jezgara po HOT-BOX postupku,
  • Proizvodnja “MIXKON” Alumosilikatne opeke po tehničkoj dokumentaciji kupca.

  • “PPP-MIXKON” Prah za protivpožarne aparate.

Mi razumemo zahteve

Mi radimo precizno

Mi isporučujemo najbolje rezultate

Mi pružamo najbolji kvalitet u industriji

Naš ekspertski tim

Kvalitetni i stručni ljudi, visok nivo znanja, tehnološka rešenja, fleksibilnost prema potrebama kupaca predstavljaju osnovne prednosti našeg preduzeća. Naše vrednosti su: kreativnost, praćenje trendova u razvoju novih materijala, želja za usavršavanjem, odgovornost, preduzetnost, timski rad i visoka profesionalnost.

U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i merama za realizaciju i osnaživanje Aktivnih politika zapošljavanja osoba sa invaliditetom sa razvojem mera i podsticaja usmerenih na podizanje motivacije, zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom, u skladu sa zakonom. Razvoj zajednice novim zapošljavanjem i održivim poslovanjem na duži rok nije zamislivo bez društvene odgovornosti koju podrazumavaju poslovanje socijalnih preduzeća, povećanje zapošljivosti vunerabilnih grupa I ugradjivanje visokih ekoloških standard.

Miloš Milinić

Direktor
milos.milinic@mixkon.rs

Mileta Bogdanović

Generalni direktor
tim_arandjelovac@yahoo.com

Dragan Mitić

Šef proizvodnje
dragan.mitic@mixkon.rs

Uz visok kvalitet naših proizvoda najvećim svojim uspehom smatramo vernost naših kupaca. Verujemo da je ona rezultat našeg razumevanja njihovih konkretnih potreba, visok kvalitet proizvoda, povoljnih cena i uslova poslovne saradnje te uspešnog prilagođavanja zahtevima potrošača.

Brojni kupci prepoznali su nas kao poželjnog partnera i poklonili nam svoje poverenje.
Kvalitetom, znanjem i stručnošću želimo stvoriti prepoznatljiv domaći brand “MIXKON”, u oblasti vatrostalnih materijala , te kao takvi biti prvi izbor kupcima na srpskom i regionalnom tržištu.

Misija

Misija našeg preduzeća je pružiti kupcima proizvod i uslugu vrhunskog kvaliteta koji će zadovoljiti sve njihove potrebe i očekivanja. U proizvodnji naših prizvoda, posebno se vodi računa o štednji energije to jest uloga neoblikovanih vatrostalnih materijala je što bolje iskorišćenje toplotne energije sa minimalnim gubitcima. Svi proizvodi iz ovog programa nose i odgovarajuću ekološku poruku. “MIXKON doo” ima misiju zapošljavanja OSI i profesionalne rehabilitacije i finansiranja usluga socijalne zaštite namenjene osobama sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i standardima za usluge socijalne zaštite.

Cilj preduzeća  “MIXKON” je da se čvrsto pozicionira kao jedna od vodećih srpskih i regionalnih firmi  za proizvodnju kvalitetnih vatrostalnih materijala kao I zapošljavanje OSI i profesionalne rehabilitacije i finansiranja usluga socijalne zaštite namenjene osobama sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i standardima za usluge socijalne zaštite.

Proizvodnjom vatrostalnih materijala u kontinuitetu ispunjavati očekivane zahteve kupaca i primenjive regulative po tržišnim cenama i u dogovorenim rokovima.

 “Pronalazimo rešenja za smanjenje rizika od svih potencijalnih opasnosti sa ciljem zaštite zdravlja i resursa.”

Određenja politiku sigurnosti i zaštite zdravlja ostvarujemo na sledeći način:

  • svi relevantni državni, regionalni i evropski zakoni i propisi koji se odnose na područje radnih i socijalnih prava, zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoline su kod nas identifikovani i poštovani.